Saturday, February 10, 2007

Acupressure (Tagalog)

I. Kahulugan ng Acupressure
Ang "Acupressure" ay isang uri ng pagtugon sa sakit na nararamdaman ng Katawan . Sa pamamagitan ng pagdiin sa "specific acu points" nalulunasan nito ang karamdaman . Ang prinsipyong gumagabay dito ay nanggaling din sa "Acupuncture " lamang sa huli ay gumagamit ng Karayom samantalang sa "Acupressure " gumagamit tayo ng ating mga daliri.

II. Maikling Kasaysayan ng Acupressure :
Mababasa sa ilang mga tradisyonal na aklat ng India at Tsina ang paggamit ng acupressure ay nagsimula libong taon na ang nakakaraan .Ito ay naipasa sa ibat ibang bahagi ng Asia bunga ng mga karanasan ng maraming mga tao na sumubok nito. Mula sa paggamit ng matitigas at matutulis na bagay sa panahon ng labanan noon, napansin ng tao na kapag natatamaan ang isang bahagi ng kanilang katawan ng pana o bato ay gumagaling ang dati nilang sakit sa ibang bahagi ng katawan . Naniniwala sila na ang pagdiin ng mga bagay sa balat at katawan ng tao ay may epekto sa buong kalamnan . Sinisiyasat ito sa matagal na panahon at pinaunlad ang sistema ng paggagamot mula dito.

III. Ang "Oriental " at "Western Medicine "
Ang Oriental na paggagamot ay nauna pa bago napaunlad ang Western na paggagamot. Gumagamit ng pagpupulso ang mga oriental na mang­gagamot upang malaman ang tunay na sakit ng tao .Sa pamamagitan ng pagdiin at pagmamasahe sa katawan nalalaman agad ng Oriental na manggagamot ang sanhi ng karamdaman . Samantalang sa Western , kailangan muna ng ibat ibang aparato at resulta ng laboratoryo upang tuluyang malaman ang sanhi ng karamdaman ng tao . Naniniwala ang Western na manggagamot na kailangan munang lumabas at mapagaralan ang simptomas at senyales na makikita sa tao upang malaman ang apektadong bahagi ng organo ng katawan . Naniniwala naman ang Oriental na manggagamot na bago palang lumabas ang mga sinto­mas , agad na nilang matutugunan at malalaman ang sakit bunga ng sensitibong pagsisiyasat sa pulso, sa tunggalian ng Init at Lamig na aspeto ng katawan.

V. Konsepto ng YIN at YANG
Ang Yin at Yang ang bumubuo sa maayos na CHI (energy force). Kailangang balanse ang Yin at Yang sa katawan . Kung hindi , ito ay nanganga­hulugan ng SAKIT . Alinmang sobra o kulang sa dalawang ito ay makakaapekto sa kalusugan ng Tao . Ito ay dalawang MAGKASALUNGAT na puwersa na bumubuhay sa ating buong katawan at dumadaloy sa daanang tinatawag na MERIDIAN .Ang meridian ay dinadaluyan ng milyon-milyong CHI ..Kayat kung ating gagalawin ang isang bahagi, ang nerbo (nerve impulses) nito ay agad dumadaloy sa daanang meridian at lumilipat sa ibat ibang bahagi ng ating katawan lalo na sa isang bahagi ng ating utak na tinatawag na Hypothalamus .

VI. Mga Teoryang gumagabay sa Acupressure
1. Classical Chinese Theory : Nagpapaliwanag na ang katawan natin ay binubuo ng Yin at Yang . Ito ay maaaring Init at Lamig .Laging mag-kaibang puwersa .Ang kakulangan sa isa at labis sa isa ay nangangahulugan ng sakit.
2. Bio-electrical Theory : Nagpapaliwanag na ang ating katawan ay binubuo ng (+) positibo at (-) negatibong lakas na kung tayo ay mag sakit, may problemang nangyayari sa isa sa mga ito . Mayroong tinatawag na "energy leak", kung saan kapag nagdiin tayo o gumamit tayo ng acupressure ,sinasara natin ang "energy leak " at bumabalik sa normal ang daloy ng "Chi " sa katawan.
3. Endorphine Theory : Ang endorphine ay isang "pain reliever" na natural na pinapalabas ng utak natin kung tayo ay may narararamdamang sakit sa katawan .Pumupunta ito sa bahagi ng sakit natin upang ito ay agad pawiin . Kung tayo ay mahina at maysakit m ins an ay mabagal ang paglabas nito. Dahil dito , kaya tayo gumagamit ng acupressure upang tumulong sa pag­labas nito . Ang pagdiin sa bahagi ng katawan ay lubhang nakakatulong dito

VII. Mga gamit ng Acupressure
1. Pag-iwas sa sakit (Prevention)
2. Pag-alam sa sakit (Diagnostic)
3. Pagpapalakas ng katawan
4. Pagtugon sa karamdaman (Treatment)
5. Pagtulong sa malawakang pagsisiyasat sa sakit at iba pang gawaing medical

VII. Ibat- ibang paraan ng pagpukaw (To stimulate) sa Nerbo (Nerve) Kasama sa "demonstration "

VIII. Paghahanap ng Acu-points
1. Sa pamamagitan ng posisyon o lokasyon ng bahagi ng katawan maaaring sa gitna(Median) o sa gilid (lateral) na bahagi ng ating katawan Jpapaliwanag sa aktual na demonstrasiyon
2. Sa pamamagitan ng pag-gamit ng TSUN :
One tsun : 1 finger size
Two tsun : 3 finger size etc , etc .
Kailangan ito upang masukat ang distansiya ng bahagi ng punto na ating didiinan .

X. Pag -iingat at "pointers"
1. Bawal sa mga sumusunod :
a. Sa sobrang busog
b. Sa sobrang gutom
c. May malubhang sakit sa puso
d. Sa mga nag-dadalantao
2. Bawal maligo o magbasa ng katawan matapos ng Acupressure magpahinga muna ng
di kukulangin sa dalawang oras

3. L 1-11 : Difficulty of breathing , chest pain , hypertension, palpitation4. Spleen 4 : Hyperacidity , Nausea ,Vomiting , Dysmenorrhea
5. POINTS 1-4,8,14,15,25,28,38

6. Ear lobe lower point : Convulsion for children
7. POINT on the inner side of the nail of the last finger of both hands: Fainting or loss of consciousness8. POINTS 11-15 ,18 & 26 or Press 1st and 2nd knots of the last finger
of both hands & drink 6-8 glasses of water/day9. Pericardium 6 : palpitation, nervousness, irritability, aging, stress,
anxiety10. Taiyang : Headache ,eye pain or POINTS 1-7, 3411. Yintang : sinusitis,runny nose colds (2-3 minutes)12. Lingquan: Coughing .asthma,difficulty of breathing

13. POINTS 1-7 , 30-34: Bronchitis,Pneumonia, Flu,Fever, tonsilitis
14. GV 36 or POINTS 19-20,23,25,: Loose motion,diarrhea ,dysentery
indigestionLateral side of the lower leg, Check the depress

15. GV" 40 :Intestinal worms, fungal infection .athletes foot16. POINTS 19,20,22,23,25,27,28 & 38
17. POINT 37 (3x a day) :for Anemia
18. POINT 21 : For allergy
19. POINT 35 : Cataract prevention ,pain in the eyes, redness, watery
20. POINT 31,1-4, 34 & 38 : Deafness
Middle Finger
21. Middle finger or bring tongue as far as possible and hold it in the same position for
1-2 minutes
22.Notch on the lower part of the nose : Sunstroke, heatstroke, fainting, bleeding
through nose:23. Center of the forehead : Dizziness and severe sinusitis24. Pain in the Legs : Roll your feet on the ground of wooden

roller for
2-3 minutes

25. Muscular Pain: Tips of the fingers and massage affected part
lightly with menthol or eucalyptus ointment/oil or use Hot Pack or blue light from
bulb ( 18-20 inches away from part of body for 15 min.)

26. POINT 7 & 9 : Pain in the neck or stiff neck
27. POINTS 19,22,23, 27 or Check solar flexus : For stomach trouble, gas pain

28. POINT 2 tsun below the Navel: for impotency and less libido----------------------------------------------------

REFERENCE MATERIALS IN ACUPRESSURE
1. Acupuncture Cases in China, A Digest of Difficult & Complicated Case Histories, Zhang Deng-Bu, 1994 (Churchhill Livingstone)
2. Fundamentals of Chinese Medicine, Nigel Wiseman , Andrew Ellis ,1985
3. The Book of Acupuncture Points James Tin Yau So 1984
4. Treatment of Diseases with Acupuncture James Tin Yau So , 1987
5. The Practice of Chinese Medicine
The Treatment of Diseases with Acupuncture & Herbs Giovanni Maciocia ,1994
6. Shiatsu for Professional Practice Carola Beresford-Cooke 1994
7. Acupuncture /Trigger Points & Musculoskeletal Pain A Scientific Approach to Acupuncture P.E. Baldry ,1993
8. Acupuncture & Molibustion A Guide to Clinical Practice Auteroche et al, 1992


1 comment:

Unknown said...

Gusto kong magkaroon ng aesthetics dibdib. Naghahanap ako para sa isang plastic siruhano sa Turkey.
Memeesteti─či